Stany zagrożenia życia dla lekarzy dentystów16 punktów edukacyjnych dla lekarzy dentystów

• Adresaci: lekarze dentyści.

• Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych.

16 punktów edukacyjnych dla lekarzy dentystów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie umiejętności z zakresu postępowania w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym.

Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym występują stosunkowo rzadko, niestety ich początek jest gwałtowny, co generuje stres zarówno u personelu medycznego, jak i pacjenta i jego rodziny. Gabinet stomatologiczny jest miejscem, do którego przychodzą różni pacjenci: dzieci, kobiety w ciąży, osoby obciążone chorobowo, uczulone czy seniorzy. Właściwe postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia u różnych pacjentów może być dla lekarza dentysty sporym wyzwaniem.

Dlatego czynności wykonywane rzadko, jakimi są czynności ratujące życie, muszą być cyklicznie ćwiczone. Tylko dobre przygotowanie merytoryczne, da szansę na odpowiednią reakcję w sytuacji kryzysowej. Wzrost kompetencji w zakresie ratownictwa medycznego to zarówno bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta jak i bezpieczeństwo prawne personelu.

Podczas kursu kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne i symulacje zdarzeń. Skupiamy się na praktycznych umiejętnościach: m.in. badaniu pacjenta, wykonaniu resuscytacji, wkłucia dożylnego, przygotowaniu i podaniu właściwego leku, adekwatnym do stanu ułożeniu pacjenta itp. Do kursu może dołączyć pozostały personel gabinetu stomatologicznego, w myśl zasady, że to "zespół ratuje życie". Modyfikujemy wówczas program dla konkretnej grupy według indywidualnych potrzeb.

Pracujemy w małych grupach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Nasi instruktorzy to praktycy na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego z niesamowitym darem dydaktycznym.

Kursy realizujemy dla grup zorganizowanych w sali szkoleniowej lub np. w Twoim gabinecie. Zapraszamy do kontaktu!

 

Zagadnienia:

1. Podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego w Polsce.

2. Zasady zgłaszania zdarzeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

3. Ocena pacjenta.

4. Poszkodowany nieprzytomny.

5. Zasady postępowania w przypadku zadławień.

6. Techniki udrażniania dróg oddechowych.

7. Zasady wentylacji oraz wspomagania oddechu.

8. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące gabinetów stomatologicznych.

9. Techniki resuscytacji osoby dorosłej i dziecka (z uwzględnieniem sytuacji zatrzymania krążenia na fotelu dentystycznym).

10. Zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

11. Podział obowiązków podczas zatrzymania krążenia w gabinecie stomatologicznym.

12. Drogi podaży leków i podstawy prawne stosowania zestawu przeciwwstrząsowego przez lekarzy stomatologów.

13. Wybrane stany nagłego zagrożenia życia (m.in. wstrząs anafilaktyczny, nagła utrata przytomności, drgawki, cukrzyca zdekompensowana, ból w klatce piersiowej, napad astmy, udar mózgu).

14. Zasady ewakuacji pacjenta z fotela dentystycznego, w zależności od okoliczności.

 

Program kursu został zatwierdzony Uchwałą Nr 113/KKM/23/P-IX przez Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy kurs jest legalny?
Tak. Wszystkie kursy doskonalące są organizowane na podstawie obowiązującego prawa i zgłoszone do właściwych rejestrów prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub Naczelną/Okręgową Izbę Lekarską.
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za kurs otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.