Samoobrona w praktyce ZRM z elementami przymusu bezpośredniego10 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze, studenci

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 10 godzin zajęć praktycznych.

10 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie lub pogłębienie umiejętności z zakresu stosowania zasad samoobrony w sytuacji zagrożenia oraz stosowania przymusu bezpośredniego.

• Zagadnienia:

1. Podstawy prawne związane z samoobroną (obrona konieczna, granice obrony koniecznej, ochrona prawna w zakresie wykonywania działań ratowniczych)
2. Stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce zespołu ratownictwa medycznego
3. Techniki defensywne
4. Podstawy obezwładniania pacjenta agresywnego
5. Stosowanie przymusu bezpośredniego
6. Analiza przypadków stosowania przymusu bezpośredniego

 

Zajęcia odbywają się na sali z materacami.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy kurs jest legalny?
Tak. Wszystkie kursy doskonalące są organizowane na podstawie obowiązującego prawa i zgłoszone do właściwych rejestrów prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub Naczelną/Okręgową Izbę Lekarską.
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za kurs otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.