Pułapki ALS'u, czyli sytuacje szczególne w zatrzymaniu krążenia5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, studenci

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu postępowania w sytuacjach szczególnych w zatrzymaniu krążenia.

Zagadnienia:

1. Uniwersalny algorytm ALS w pigułce

2. Gdy orężem walki jest prąd

• Oporne na terapię VF/pVT – czy da się temu zaradzić?

• Strategia 3 wyładowań

• Strategia podwójnego wyładowania sekwencyjnego (double sequential defibrillation)

• SVT > 250/min bez tętna

• Asystolia z załamkami P

3. PEA rzekome vs PEA prawdziwe

4. Maszyna kontra ratownik - (m. in. mechaniczna kompresja klatki piersiowej, respiratoroterapia)

5. Po co nam kapnografia w zatrzymaniu krążenia?

6. Na granicy życia – pacjent w głębokiej hipotermii

7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

 

Szkolenie prowadzi mgr Paulina Bielska, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki i wieloletni instruktor MCS.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.