Prawo w ratownictwie medycznym - najbliższe zmiany5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, studenci.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu przepisów prawnych określających system ratownictwa medycznego w Polsce.

• Zagadnienia:

1. Nowelizacja Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2. Nowelizacja rozporządzenia Medyczne Czynności Ratunkowe- co nam szykuje MZ?
3.Ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych - Komu jest potrzebna?
4. Wprowadzenie Ustawy o zawodzie i samorządzie RM - Nasza własna Gra o Tron?
5. Samorząd Ratowników medycznych - Czego obawia się środowisko?
6. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Ratownik medyczny koronerem? Systemowe stwierdzanie zgonu?
7. Dostępne systemy pracy dla ratowników medycznych w zależności od miejsca i stanowiska zatrudnienia - Co zmieni Ustawa o zawodzie i samorządzie?

 

Szkolenie prowadzi Piotr Dymon, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, wieloletni instruktor i działacz na rzecz poprawy warunków pracy i płacy i in. zmian legislacyjnych dotyczących zawodu ratownika medycznego w Polsce.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

PARTNER TECHNOLIGCZNY:Kursy i szkolenia medyczne on-line

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone na wskazane konto bankowe.