Prawne i praktyczne aspekty stwierdzania zgonu przez ratowników medycznych5 punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

5 punktów edukacyjne dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie lub powtórzenie wiadomości z zakresu stwierdzania zgonu przez kierowników zespołów ratownictwa medycznego.

• Zagadnienia:

1. Przepisy prawa dotyczące stwierdzania zgonu
2. Zagadnienia medyczne, czyli jak ratownik medyczny stwierdza zgon
3. Postępowanie ratownika medycznego na miejscu przestępstwa
4. Jak prawidłowo wypełnić kartę zgonu
5. Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent 

- specjalista medycyny sądowej,

- specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej,

- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej,

- kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.