Prawne i praktyczne aspekty stwierdzania zgonu przez lekarzy POZ5 punktów edukacyjnych dla lekarzy

• Adresaci: lekarze POZ

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• 5 punktów edukacyjnych dla lekarzy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie lub powtórzenie wiadomości z zakresu stwierdzania zgonu przez lekarzy POZ, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie.

• Zagadnienia:

1. Przepisy dotyczące stwierdzania zgonu
2. Stwierdzanie zgonu przez lekarza POZ
3. Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia
4. Znamiona śmierci
5. Postępowanie lekarza na miejscu przestępstwa
6. Wystawianie karty zgonu
7. Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent 

- specjalista medycyny sądowej,
- specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej,
- kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Program kursu został zatwierdzony Uchwałą Nr 425/KKM/23/P-IX przez Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.