Postępowanie z ofiarami przemocy w praktyce ratownika medycznego5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, studenci.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu postępowania z ofiarami przemocy w ratownictwie medycznym.

Zagadnienia:

1. Zagadnienia prawne w codziennej pracy ratownika medycznego, w tym omówienie obowiązku denuncjacji w przypadku niektórych przestępstw i konsekwencji jego niewypełnienia.
2. Zjawisko przemocy domowej, w tym m.in. statystyka dla Polski, omówienie typowych cech charakterologicznych sprawców i ofiar przemocy, omówienie miejsc, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc.
3. Szczegółowe omówienie zespołu dziecka maltretowanego z podziałem na różne rodzaje krzywdzenia dzieci (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, molestowanie seksualne, zaniedbywanie) na podstawie literatury medycznej i praktyki medyka sądowego.
4. Jak postępować z dzieckiem ofiarą przemocy: wywiad, badanie fizykalne, jakie instytucje powiadomić i w jaki sposób.
5. Jak postępować z ofiarą zgwałcenia: wywiad, badanie fizykalne, kiedy należy powiadomić organa ścigania i w jaki sposób.
6. Pytania i odpowiedzi.

 

Seminarium prowadzi  dr n. med. Anna Smędra,

- Specjalistka medycyny sądowej, 
- Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi,
- Członkini PTMSiK (Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii) i BAFM (British Association in Forensic Medicine),
- Członkini Pathology and Anthropology Sub-group, Interpol DVI Working Group,
- Współtwórczyni i koordynatorka łódzkiego zespołu DVI do spraw identyfikacji katastrof masowych,
- Biegła opiniująca w licznych sprawach z zakresu medycyny sądowej, 
- Autorka licznych publikacji naukowych publikowanych w języku polskim i angielskim oraz licznych wystąpień na konferencjach naukowych, 

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.