Pacjent agresywny z zaburzeniami psychicznymi5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, studenci.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu przepisów prawnych określających system ratownictwa medycznego w Polsce.

• Zagadnienia:

1. Ochrona prawna ratownika medycznego w aspekcie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wybranych przepisów Kodeksu Karnego:
- naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego,
- czynna napaść na funkcjonariusza publicznego,
- znieważenie funkcjonariusza publicznego,
- groźby karalne,
- lekki, ciężki i  średni uszczerbek na zdrowiu.
2. Elementy mające wpływ na bezpieczeństwo fizyczne ratownika medycznego. Granice obrony koniecznej.
3. Współpraca z funkcjonariuszami Policji w aspekcie podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez ZRM w aspekcie Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Analiza przypadków związanych ze stosowaniem przymus bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szkolenie prowadzi dr n. o zdr. Michał Kurdziel, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki, funkcjonariusz służb mundurowych.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.