Ostre zespoły wieńcowe oraz bloki serca8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe.

• Czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć teoretycznych.

8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiadomości i umiejętności z zakresu przedszpitalnej interpretacji EKG w zakresie ostrych zespołów wieńcowych oraz zaburzeń przewodnictwa w sercu.

Zagadnienia:

1. Podstawy anatomii i fizjologii w kontekście układu bodźcoprzewodzącego serca oraz ukrwienia mięśnia sercowego.
2. Pojęcie ostrego zespołu wieńcowego. Przyczyny i następstwa niedokrwienia mięśnia sercowego.
3. Możliwe zmiany morfologii EKG w obrębie ST-T. Kryteria rozpoznania OZW.
4. "Zawał czy coś innego?" (różnicowanie tzw. świeżego niedokrwienia od zmian przewlekłych w zapisie EKG oraz zmian, które mogą imitować OZW).
5. Zaburzenia przewodnictwa w obrębie węzła zatokowego (zahamowanie zatokowe, blok zatokowo przedsionkowy).
6. Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (bloki I, II i III stopnia, zespół preekscytacji).
7. Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego (bloki odnóg pęczka Hisa).
7. Wytyczne postępowania z pacjentem w OZW (ERC i PTK).

W trakcie seminarium omawiane są kryteria stawiania rozpoznań elektrokardiograficznych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik seminarium otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem seminarium. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.