Opieka poresuscytacyjna5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, studenci.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu opieki poresuscytacyjnej.

 

Zagadnienia:

1. Opieka poresuscytacyjna w ramach ZRM prowadzona z użyciem schematu ABCDE z uwzglednieniem leczenia odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia. 
2. Drożność dróg oddechowych u pacjenta po zatrzymaniu krążenia - niebezpieczeństwa, wskazania, sprzęt. 
3. Układ oddechowy u pacjenta po zatrzymaniu krążenia - ocena układu oddechowego, pulsoksymetria, kapnometria, kapnografia, równowaga kwasowozasadowa, ustawienia respiratora, odwracalne przyczyny NZK (odma, hipoksja).
4. Układ krążenia u pacjenta po zatrzymaniu krążenia - ocena układu krążenia, farmakoterapia i elektroterapia, ocena EKG, odwracalne przyczyny NZK (zatorowość wieńcowa lub płucna, tamponada osierdzia, hipowolemia). 
5. Stan świadomości u pacjenta po zatrzymaniu krążenia - ocena źrenic, kontrola i korekcja glikemii, sedacja, analgezja, rokowania, odwracalne przyczyny NZK (toksyny).
6. Ekspozycja pacjenta po zatrzymaniu krążenia - kontrola wykonanych procedur, temperatura docelowa, transport, odwracalne przyczyny NZK (hipo/hipertermia, zaburzenia elektrolitowe).

 

Szkolenie prowadzi mgr Jacek Błasiak, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki, instruktor ERC.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.