Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, studenci

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego.

Zagadnienia:

1. Status prawny zawodu ratownika medycznego
- podstawowe akty prawne
-prawa i obowiązki ratownika medycznego
-zakres samodzielności ratownika medycznego
2. Odpowiedzialność karna ratownika medycznego
-podstawy prawne (rodzaje przestępstw, zagrożenia karami) 
-przebieg postępowania karnego, uprawnienia ratownika medycznego w procesie 
-przegląd orzecznictwa karnego
3, Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego
-podstawy odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa, deliktowa)
-rodzaje błędów medycznych, działanie bez zgody pacjenta
-możliwe konsekwencje procesu cywilnego 
4. Odpowiedzialność pracownicza ratownika medycznego
-podstawy prawne, ograniczenie odpowiedzialności pracownika
5. Odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego
-uregulowania prawne, przebieg postępowania, możliwe do orzeczenia kary 
6. Ochrona prawna ratownika medycznego
- obrona konieczna i jej przekroczenie,  stan wyższej konieczności, przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego 
7. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szkolenie prowadzi mgr Ewa Kuś-Wasilewska, sędzia sądu rejonowego orzekająca od 16 lat w sprawach karnych, wcześniej kurator sądowy i wykładowca akademicki. Prawo medyczne pozostaje w kręgu jej zainteresowań od studiów prawniczych, swoją pracę magisterską pisała na temat „ Błędu w sztuce lekarskiej”.

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Tak. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania ważny 14 dni.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i fakturę po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi". W praktyce faktury i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia wydarzenia.
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.