Leki w ratownictwie medycznym8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze, studenci.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin zajęć teoretycznych.

8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800)).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu farmakologii stosowanej w ratownictwie medycznym (w przypadku decyzji terapeutycznych podejmowanych przez ratowników bez lekarza – w oparciu o zakres leków zgodnych z rozporządzeniem MZ).

Zagadnienia:

1. Podstawy farmakoterapii u osób dorosłych i dzieci.
2. Ampularium zespołu "P" - leki stosowane samodzielnie przez ratownika medycznego.
3. Dawkowanie leków u osób dorosłych ze względu na wskazania kliniczne.
4. Dawkowanie leków u dzieci ze względu na wskazania kliniczne.
5. Przeliczanie dawek w zależności od wagi ciała dziecka.
6. Farmakoterapia u kobiety w ciąży.
7. Zasady przygotowywania (rozcieńczania) oraz podawania leków.

 

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik seminarium otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem seminarium. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.