Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2007 Nr 60, poz.408) z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Adresaci:

- Jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Policja, Wojsko, Straż Graniczna i. in. Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej.
- Społeczne Organizacje Ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, ZHP, ZHR i. in.

• Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w 6-osobowych grupach.

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Ramowy program kursu:

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
8. Wstrząs
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
15. Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników.

Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu "ratownika".

Najbliższe terminy

Zorganizuj grupę i skontaktuj się z nami, a my postaramy się przeprowadzić szkolenie w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu.

Cena kursu do ustalenia indywidualnie - zapytaj o szczegóły: T: 607 519 113, E: biuro@ratownictwo-mcs.pl

Możliwość organizacji kursów pierwszej pomocy na terenie całego kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest minimalna ilość osób, aby możliwe było przeprowadzenie kursu?
Minimalna ilość osób to 6, a następnie wielokrotności, tzn. 12 osób lub 18 osób.
Czy jest możliwość przeprowadzenia kursu w naszej jednostce?
Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (na terenie całej Polski).
Czy istnieje możliwość zorganizowania samego egzaminu?
Tak, tzn. osoby, które uzyskały już wcześniej tytuł ratownika i posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu, które wygasa/wygasło mogą przystąpić do samego egzaminu (organizowanego przez nas), aby utrzymać swoje uprawnienia. Polecamy jednak wcześniej uczestnictwo w kursie recertyfikacyjnym, który "odświeża" wiedzę i umiejętności przygotowując do ponownego egzaminu.