CSI dla ratowników medycznych5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

Rekomendowane jako cz.2, kontynuacja szkolenia: "Prawne i praktyczne aspekty stwierdzania zgonu przez ratowników medycznych".

 

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze

 

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzinn zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

 

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

 

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie lub powtórzenie wiadomości z zakresu podstaw medycyny sądowej w aspekcie stwierdzania zgonu przez kierowników zespołów ratownictwa medycznego.

 

• Zagadnienia:

1. Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
2. Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia
3. Znamiona śmierci i reakcje interletalne
4. Ustalanie czasu zgonu

5. Obrażenia ciała

6. Sądowo-lekarska sekcja zwłok
7. Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent

 

- specjalista medycyny sądowej,

- specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej,

- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej,

- kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Najbliższe terminy

  • 12.12.2023

    wtorek

    on-line

    109

    18.00-22.20

zapisz się

PARTNER TECHNOLIGCZNY:Kursy i szkolenia medyczne on-line

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone na wskazane konto bankowe.