Atak nuklearny lub awaria elektrowni atomowej5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

Przedstawiamy udoskonalone i zaktualizowane o wnioski ze zdarzenia symulowanego szkolenie autorstwa lek. Michała Czarnuszewicza. 

• Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego, pracownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, pracownicy wydziałów ds. zdrowia, ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, koordynatorzy ratownictwa medycznego, dyspozytorzy medycznych, operatorzy 112, funkcjonariusze jednostek współpracujących z systemem PRM

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowanie w przypadku wystąpienia ataku nuklearnego lub awarii elektrowni atomowej.

• Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematu zdarzeń radiacyjnych

2. Podstawy fizyki i radiobiologii promieniowania jonizującego

3. Postępowanie ZRM na miejscu zdarzenia radiacyjnego/nuklearnego

4. Zasady współpracy z Państwową Strażą Pożarną

5. Segregacja medyczna oraz postępowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia

6. Zasady postępowania w poszczególnych fazach choroby popromiennej

7. Analiza ćwiczeń ze zdarzenia radiacyjnego - Lubuskie Żywioły 2023

 

Szkolenie prowadzi lek.med. Michał Czarnuszewicz,

- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej

- specjalista medycyny ratunkowej 

- radioterapii onkologicznej


Program szkolenia zatwierdził prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej.

Na podstawie szkolenia zostaną opracowane wytyczne postępowania w zakresie postępowania na wypadek ataku nuklearnego dla służb ratunkowych.

 

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Tak. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania ważny 14 dni.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i fakturę po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi". W praktyce faktury i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia wydarzenia.
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.