Atak nuklearny lub awaria elektrowni atomowej5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

Przedstawiamy udoskonalone i zaktualizowane o wnioski ze zdarzenia symulowanego szkolenie autorstwa lek. Michała Czarnuszewicza. 

• Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego, pracownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, pracownicy wydziałów ds. zdrowia, ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, koordynatorzy ratownictwa medycznego, dyspozytorzy medycznych, operatorzy 112, funkcjonariusze jednostek współpracujących z systemem PRM

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE.

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2023r., poz.1800).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowanie w przypadku wystąpienia ataku nuklearnego lub awarii elektrowni atomowej.

• Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematu zdarzeń radiacyjnych

2. Podstawy fizyki i radiobiologii promieniowania jonizującego

3. Postępowanie ZRM na miejscu zdarzenia radiacyjnego/nuklearnego

4. Zasady współpracy z Państwową Strażą Pożarną

5. Segregacja medyczna oraz postępowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia

6. Zasady postępowania w poszczególnych fazach choroby popromiennej

7. Analiza ćwiczeń ze zdarzenia radiacyjnego - Lubuskie Żywioły 2023

 

Szkolenie prowadzi lek.med. Michał Czarnuszewicz,

- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej

- specjalista medycyny ratunkowej 

- radioterapii onkologicznej


Program szkolenia zatwierdził prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej.

Na podstawie szkolenia zostaną opracowane wytyczne postępowania w zakresie postępowania na wypadek ataku nuklearnego dla służb ratunkowych.

 

 

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Wykład będzie prowadzony "na żywo" i nie będzie możliwości udostępnienia przez nas nagrania uczestnikom wydarzenia.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i rachunek po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.