Medyczne Centrum Szkoleniowe
Doskonalenie zawodowe: ratowników medycznych: KURS DOSKONALĄCY - 120 pkt. seminarium RKO DOROSŁYCH seminarium RKO DZIECI seminarium URAZY seminarium TRIAGE seminarium EKG seminarium SZŻ seminarium ZATRUCIA seminarium LEKI seminarium FARMAKOTERAPIA U DZIECI seminarium BADANIE PACJENTA warsztaty RKO DOROSŁYCH warsztaty RKO DZIECI warsztaty URAZY warsztaty TRIAGE warsztaty WYPADEK warsztaty ZATRUCIA warsztaty EXTREME warsztaty IN ACTION warsztaty BADANIE warsztaty EKG cz. I warsztaty EKG cz. II dyspozytorów medycznych Kursy PRR/ERC Kursy AHA
Kwalifikowana pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pokazy, warsztaty, ćwiczenia Doradztwo Zabezpieczenie medyczne imprez Zapisz się na kurs Projekty MCS
Facebook
Wspierają nas Polska Rada Resuscytacji Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych Tlenoterapia